اهداف و چشم انداز

اهداف مجله یا فصلنامه «پژوهشنامه متون ادبی دورۀ عراقی»

این فصلنامه، اهداف زیر را در کارهای خود دنبال می­کند:

1- معرفی و انتشار مقالات روشمند، ناب و اصیلی که دارای نوآوری باشند.

2- کمک به فراگیری، گسترش و پیشرفت زبان و ادبیات فارسی و مطالعۀ متون ادبی دورۀ عراقی یا دورۀ طلایی ادب فارسی.

3- توسعه دانش نظری و اهتمام به مبانی آن و دقت در نظریۀ ادبی و پژوهش ­های ادبی دورۀ عراقی با محوریت سه حوزۀ متون نثر و اشعار تغزلی و متون داستانی و کوشش در نقد آنها.

4-  تبادل اطلاعات علمی و یافته­های جدید پژوهشی در میان استادان، پژوهشگران و دانشجویان.

5-ایجاد زمینۀ لازم برای پژوهش در تاثیرات دو واقعۀ بزرگ (غلبۀ سلجوقیان و حمله مغولان به ایران)، در روح ایرانی و بازتاب کوشش شاعران و نویسندگان به عنوان پاسداران زبان و ادب پارسی در این دوره است.

6- بررسی واکنش­های اجتماعی و ادبی عامۀ ایرانیان و شکست آنان در برابر حمله­ های بیگانگان و نمودار شدن آن در شکل  بی­ اعتنایی به دنیا و زندگی زاهدانه و تقویت زبان و ادب فارسی با آثار عرفانی و داستانی صوفیانه.

7- کوشش به بازنمایی داده­ های علمی، زبانی و ادیی که در درون متون غیر تخصصی این دوره، رسوب یافته ­اند و کمک به بالابردن شاخص علم و پژوهش با جستارها و مقالات ارزشمند و نابی که در این حوزۀ نوشته خواهد شد، بخشی دیگر از فعالیت این نشریه برای کاستن از انتظارهای طولانی مدت پژوهشگران برای چاپ مقالات علمی اصیل است.