راهنمای نویسندگان

از کلیۀ صاحب نظران، پژوهشگران و همکاران دانشگاهی تقاضا می شود جهت غنی ساختن محتوای این نشریه که درخدمت پژوهش در حوزه ­های مرتبط با متون ادبی دورۀ عراقی است، مقاله ­های علمی- پژوهشی خود را ارسال نمایند.

برای دریافت راهنمای نویسندگان اینجا کلیک کنید

ویژگی­های کلی مقاله:

- مقاله­ ارسالی باید حاصل تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بوده و در نشریۀ دیگری منتشر نشده باشد و مادامی که داوری آن در این مجله به پایان نرسیده، به مجلۀ دیگری ارسال نشود.

- حجم مقاله با احتساب چکیده، منابع و پیوست ها بین 4000 تا 8000 کلمه باشد. همچنین ضروری است حجم چکیدۀ مقاله بین 150 تا 250 کلمه و تعداد واژگان کلیدی 3 تا 5 واژه باشد.

- نوع داوری نشریه به صورت بی نام  و دوسوناشناس است و به دلیل رعایت داوری محرمانه در فایل مقاله­ ارسالی نام نویسنده ذکر نشود.

- مقالات تنها از طریق پایگاه اینترنتی نشریه قابل ارسال است و تمامی فرایند داوری و پی‌گیری از طریق سایت امکان‌پذیر است.

- چاپ مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریه است و مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهده نویسنده است.

 رسم الخط مقاله بر اساس شیوه نامه و دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شود.

 1. رعایت فاصله و نیم فاصله در نوشتن واژه ها الزامی است.
 2. اصل بر جدانویسی و حفظ استقلال کلمه است.
 3. اشعار باید داخل جدول بیاید.
 4. مقدمه شامل بیان مسئله، پیشینه تحقیق، روش کار، اهداف و یافته های تحقیق باشد.
 5. هنگام ثبت مقاله، بارگذاری 5 فایل زیر در سامانه الزامی است:

  1. متن اصلی مقاله بدون مشخصات نویسندگان طبق قالب آماده مجله
  2. فرم مشخصات نویسندگان طبق قالب آمادۀ مجله
  3. فرم بیوگرافی و عکس نویسندگان طبق قالب آماده شدۀ مجله
  4. چکیده فارسی و انگلیسی در فایل ورد
  5. فرم امضاشدۀ تعهدنامه نویسندگان طبق فرم آماده شدۀ مجله
  6. منابع فارسی می باید به لاتین صحیح ترجمه شود و در بخش منابع انگلیسی قرار گیرد و در پایان هر منبع ترجمه شده، عبارت (In Persian) برای منابع فارسی یا (In Arabic) برای منابع عربی آورده شود. و منابعی که مقاله هستند باید doi آن مقاله به شکل لینک در پایان منبع بیاید.
  7. بعد از ثبت نویسندگان، هیچ نویسنده ای حذف یا اضافه نمی گردد و هیچ تغییری در مشخصات نویسندگان صورت نمی گیرد.

   8. حتما کد ارکید همه نویسندگان با درج آیکون ارکید به شکل لینک روی اسم هر نویسنده خصوصا نویسنده مسئول درج گردد.

   9. مقاله باید دارای چکیده مبسوط انگلیسی باشد که شامل:مقدمه، مواد و روشها، بحث و نتیجه گیری

    1. Introduction

   Materials and Methods2.

   Results and Discussion3.

   Conclusion 4.