اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 250
تعداد پذیرش 132
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 71
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 22

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 122
تعداد مشاهده مقاله 19286
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12884
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 34 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 83 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 20 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 127 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 78 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 88 روز