باسمه تعالی

نویسندگان محترم، پس از ثبت نام در سامانه می توانند اقدام به ارسال مقاله نمایند و جهت اطلاع از روند مقاله، از طریق سامانه با رمز و کاربری خود پیگیری کنند در صورت داشتن سوال، از طریق رایانامه نشریه (motounadabi@razi.ac.ir) سوالات خود را مطرح کنند تا در اسرع وقت پیگیری های لازم صورت گیرد.

از نویسندگان محترم، تقاضا می شود مقالات ارسالی خود را طبق «راهنمای نویسندگان» و «دستور خط فارسی فرهنگستان» ارسال نمایند وپس از تایید نهایی مقاله از سوی داوران و سردبیر محترم، مشخصات کامل نویسندگان به همراه ایمیل همه نویسندگان ذکر و چکیده انگلیسی نیز ضمیمه مقاله گردد.

لازم به ذکر است این نشریه فقط به صورت الکترونیک، از طریق سایت نشریه اقدام به دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و رد مقالات می کند.

برای دریافت فایل راهنما روی آن کلیک کنید

راهنمای نویسندگان

 
نشریه: علمی
توالی انتشار: فصلنامه
نوع داوری: دو سو نامشخص
سامانه مشابهت یاب: دارد
میانگین زمان داوری اولیه: 10 روز
میانگین زمان داوری: 2 ماه
نوع دسترسی: رایگان
نوع انتشار: الکترونیکی- چاپی
توجه: این نشریه از سال 1395 تا سال 1398 با عنوان کارنامه ادب پارسی به صورت دو فصل نامه انتشار یافته و از سال 1399 با عنوان کارنامه متون ادبی دوره عراقی به شکل فصلنامه با صاحب امتیازی دانشگاه رازی منتشر می شود.
شماره جاری: دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-91 

مقاله پژوهشی

بازنمایی بن مایۀ آیینه در غزلیات حافظ

صفحه 1-15

فریده داودی مقدم؛ زهرا اسحاقی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان