اعضای هیات تحریریه

 

سردبیر

علی محمد مؤذنی

زبان و ادبیات فارسی استادانشگاه تهران

moazzeniut.ac.ir

مدیر مسئول

وحید مبارک

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه رازی

vahid_mobarakyahoo.com

مدیر اجرایی

داریوش قبادی

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

daryooshghobadigmail.com

اعضای هیات تحریریه

اصغر دادبه

فلسفه و حکمت اسلامی استاد بازنشته دانشگاه علامه طباطبایی

adaadbehyahoo.com

وحید سبزیان پور

زبان و ادبیات عرب استاد دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~wsabzianpoor
sabzianpourrazi.ac.ir

علی محمد مؤذنی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تهران

moazeniut.ac.ir

جلیل مشیدی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه اراک

rd.araku.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=428
j-moshayediaraku.ac.ir

علیرضا مظفری

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=64&Ln=fa
a.mozaffariurmia.ac.ir

محمد ایرانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~mohamzohi
m.iranirazi.ac.ir
0000-0002-1319-3709

غلامرضا سالمیان

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~salemian
salemianrazi.ac.ir

قاسم صحرایی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه لرستان

sahrai.glu.ac.ir

امید مجد

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/majdomid/?lang=fa-ir
majdomidut.ac.ir

سوسن جبری

زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

sousan.jabrigmail.com

محمدرضا نجاریان

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/najjarian
reza_najjarianyazd.ac.ir

کارشناس نشریه

نسرین عزیزی

ادبیات عرب دانشگاه رازی

nazizi56yahoo.com