دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نشانه‌های اساطیری در سام‌نامه و گرشاسب‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

10.22126/ltip.2023.8896.1146

موسی رحیمی؛ سحر صمدی


تحلیل تطبیقی ذات و صفات خدا در مثنوی معنوی و دائودِه‌جینگ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22126/ltip.2023.9644.1196

خلیل بیگ زاده؛ احسان زندی طلب؛ ابراهیم رحیمی زنگنه


طبقه‌بندی و تبیین واژگان و اصطلاحات مالی و مالیاتی در بوستان سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1402

10.22126/ltip.2023.9708.1203

شیرزاد طایفی؛ محمدحسین رمضانی فوکلائی


طنزهای ادبی و زبانی در اشعار حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1402

10.22126/ltip.2023.2883

قهرمان شیری


تأملی در شرح چند بیت از قصاید خاقانی (1)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1402

10.22126/ltip.2023.9596.1189

جمیله اخیانی


«بررسی صور خیال در رساله عشق و عقل نجم‌الدین رازی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1402

10.22126/ltip.2023.9512.1178

الهام رضوانی مقدم


آموزش به مثابۀ تمکین: آداب‌نامه‌های کلاسیک فارسی و سنّت پرسش‌گریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.22126/ltip.2023.9814.1209

یحیی بزدوده؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


بررسی احتمال حضور حافظ در ده نامة شاه شجاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22126/ltip.2024.9653.1198

علیرضا مظفری


موسیقی شنیداری (بیرونی، کناری و درونی) شعر، در غزل‌های کمال خجندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

10.22126/ltip.2023.9732.1205

علی اصغر فراز؛ علی‌رضا حسینی


کاربرد زلف به‌عنوان سرپوش شراب در غزلیات حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.22126/ltip.2024.10092.1220

تیمور مالمیر؛ هیمن کریم محمد صالح


تصحیح ابیاتی از سبحه الابرار جامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.22126/ltip.2024.10049.1217

اصغر اسمعیلی


نگاهی دوباره به «مزمار» و «نی» در شعر خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.22126/ltip.2024.9648.1197

بهداد بیرانوند


شاه در لباس ناشناس: نگاهی به قصه سلطان محمود و شب‌دزدان مثنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.22126/ltip.2024.9904.1213

حمیدرضا توکلی


تأملی در معنای یک کنایه با تکیه بر بیتی از حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1403

10.22126/ltip.2024.9900.1212

نجمه دری


بررسی «اسماء و صفات الهی» در دیباچۀ مخزن‌الاسرار و هفت‌پیکر نظامی گنجوی با رویکرد «تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1403

10.22126/ltip.2023.9694.1201

غلامرضا مستعلی؛ سجاد منیعی